Najczęściej czytane

Unii Europejskiej nie trzeba nikomu przedstawiać, ale Grupę Wyszehradzką już tak. To zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Powstało w 1991 roku, tuż po upadku komunizmu.

Od zjazdów w Wyszehradzie do Grupy Wyszehardzkiej

Na zamku w węgierskiej miejscowości Wyszehrad już w czasach średniowiecza odbywały się zjazdy władców. W latach 1335 i 1338 spotkali się tam król Polski Kazimierz Wielki, król Czech Jan Luksemburczyk oraz król Węgier Karol Andegaweński. Spotkanie miało charakter polityczny. Powtórzono je w tym samym celu i w tym samym miejscu dopiero za kilkaset lat. W 1991 roku spotkali się tam: prezydent Polski Lech Wałęsa, prezydent Czechosłowacji  Vaclav Havel oraz premier Węgier Józef Antall. Założono wówczas tak zwany Trójkąt Wyszehradzki zrzeszający Polskę, Czechosłowację i Węgry. Po pewnym czasie, gdy Czechosłowacja rozpadła się na Czechy i Słowację, Trójkąt Wyszehradzki zmienił się w Grupę Wyszehradzką, określaną też jako V4, w skład której wchodziły Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Główny cel Grupy Wyszehradzkiej stanowiło pogłębienie współpracy między tymi słowiańskimi narodami, a także wspólne, zharmonizowane dostosowanie się do struktur i warunków Unii Europejskiej i NATO. Cel osiągnięto, zrzeszenie trwa jednak nadal, integrując te cztery państwa Europy Środkowej. Wszystkie państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej należą jednocześnie do ONZ, Unii Europejskiej i NATO.

 

Polska

Polska powstała umownie w 966 roku, w chwili przyjęcia chrztu. W Europie Środkowej jest to kraj pierwszy pod względem powierzchni, która wynosi 312,685 km2, pierwszy pod względem ludności, składającej się z 38,483,957 osób, pierwszy pod względem PKB, które osiąga wartość 1052,2 mld $. Polska należy od 1945 roku do ONZ, od 2004 roku do Unii Europejskiej, od 1999 roku do NATO, a w latach 1955-1991 należała do konkurencyjnego wobec NATO Układu Warszawskiego.

 

Czechy

Czechy powstały umownie w 884 roku, w chwili przyjęcia chrztu. W Europie Środkowej jest to kraj trzeci pod względem powierzchni, która wynosi 78,866 km2, drugi pod względem ludności, która liczy 10,538,275 osób, drugi pod względem PKB, które osiąga wysokość 350,8 mld $. Czechy należą od 1993 roku do ONZ, od 2004 roku do Unii Europejskiej, od 1999 roku do NATO, a w latach 1955-1991 należały do konkurencyjnego dla NATO Układu Warszawskiego. Stolicą Czech jest Praga.

 

Słowacja

Początki Słowacji sięgają czasów średniowiecza. W Europie Środkowej jest to kraj czwarty pod względem powierzchni, która wynosi 49,035 km2, czwarty pod względem ludności, która liczy 5,421,349 osób, czwarty pod względem PKB, które osiąga wysokość 160,9 mld $. Słowacja należy od 1993 roku do ONZ, od 2004 roku do Unii Europejskiej, od 2004 roku do NATO, a w latach 1955-1991 jako Czechosłowacja należała do konkurencyjnego dla NATO Układu Warszawskiego. Stolicą Słowacji jest Bratysława.

 

Węgry

Początki Węgier również sięgają czasów średniowiecza. W Europie Środkowej jest to kraj drugi pod względem powierzchni, która wynosi 93,030 km2, trzeci pod względem ludności, która liczy 9,849,000 osób, trzeci pod względem PKB, które osiąga wysokość 258,4 mld $. Węgry należą od 1955 roku do ONZ, od 2004 roku do Unii Europejskiej, od 1999 roku do NATO, a w latach 1955-1991 należały do konkurencyjnego dla NATO Układu Warszawskiego. Stolicą Węgier jest Budapeszt.

Grupa Wyszehradzka – zestawienie danych

Grupa Wyszehradzka – zestawienie danych / rok 2016

Państwo

Powierzchnia

Ludność

PKB

Polska

312,685 km2

38,483,957 osób

1052,2 mld $

Czechy

78,866 km2

10,538,275 osób

350,8 mld $

Słowacja

49,035 km2

5,421,349 osób

160,9 mld $

Węgry

93,030 km2

9,849,000 osób

258,4 mld $

Grupa Wyszehradzka

533,616 km2

64,292,581 osób

1822,3 mld $

 

Różnego rodzaju zestawienia i rankingi znajdziesz na blogu 8naj.pl.

 comments powered by Disqus